Photography

DUC & LINH

"Hạnh phúc giản đơn làm sao, điều quan trọng cuối cùng chẳng phải là người bạn đời ư? Mọi vinh quanh hay thành công cũng không thể bằng nụ cười của người mình yêu."