Photography

KHANH & DIEP

"Yêu được nhau là do có cơ hội, ở được bên nhau là do có cơ duyên. Trên hành trình đi đến hạnh phúc không có can đảm thì không thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường."