VIDEOGRAPHY

LINDA & JONATHAN

OPEN POST

Nini & Kevin

OPEN POST

VI & TONY

OPEN POST

JANE & ARNIE

Đã cùng nhau trải qua suốt mấy tháng từ lúc tư vấn các gói quay chụp, may váy cưới theo số đo của bạn Jane, cùng nhau trải qua cuộc hành trình Đà Nẵng, Hội An, Huế để thực hiện bộ ảnh cưới và video clip.... OPEN POST