JANE & ARNIE

PLAY VIDEO READ MORE GO BACK
Đã cùng nhau trải qua suốt mấy tháng từ lúc tư vấn các gói quay chụp, may váy cưới theo số đo của bạn Jane, cùng nhau trải qua cuộc hành trình Đà Nẵng, Hội An, Huế để thực hiện bộ ảnh cưới và video clip....